Cefnogi'r ymgyrch dros wella ffyrdd Rhuthun

.

Mae cefnffordd yr A494 trwy Ruthun yn beryglus ac mae angen ei huwchraddio.

Mae Lôn Fawr a Ffordd Corwen yn ffyrdd i mewn i Ruthun ac yn rhan o gylchffordd allweddol ar gyfer traffig a thrigolion, ond mae rhannau o Lôn Fawr yn beryglus o gul, mae’r terfyn cyflymder yn rhy uchel, ac mae angen ad–drefnu’r gyffordd â Ffordd Corwen er mwyn gwella diogelwch.

Llofnodwch y ddeiseb hon i alw ar Lywodraeth Cymru i ryddhau’r buddsoddiad cyfalaf sydd ei angen i ledu’r Lôn Fawr, gostwng y terfyn cyflymder a gwella’r gyffordd â Ffordd Corwen cyn gynted â phosibl.

sig

 

Cefnogi'r ymgyrch dros wella ffyrdd Rhuthun

  • Current Your details