Arolwg i Breswylwyr

DM

Helpwch fi i gynrychioli eich barn drwy gwblhau’r arolwg isod.

Diolch!

Darren Millar AS

Arolwg i Breswylwyr

  • Current Cwestiynau
  • Your details
1. Ydych chi’n cefnogi newidiadau Llywodraeth Cymru i'r terfyn cyflymder diofyn o 30mya i 20mya mewn ardaloedd adeiledig yng Nghymru?
2. Ydych chi’n cefnogi cynlluniau Llafur a Phlaid Cymru i gynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 60 i 96?
3. Beth yw eich barn am ddyfodol cyfansoddiadol Cymru? (ticiwch un dewis)
4. A ddylai trigolion lleol yng Nghymru gael yr hawl i gynnal refferendwm ar gynnydd gormodol yn eu treth cyngor, fel sy'n digwydd yn Lloegr?
5. Pa rai o ymgyrchoedd lleol Darren ydych chi'n eu cefnogi? (ticiwch os gwelwch yn dda)
7. Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio drwy'r post?
8. Os nad ydych, hoffech chi gael mwwy o wybodaeth?