Achubwch ein Gwasanaethau Deintyddol y GIG yn Rhuthun!

.

Rwyf wedi bod yn mynegi pryderon ynghylch y mynediad at ddeintyddion y GIG yn Senedd Cymru yn ystod y misoedd diwethaf ac rwy’n bryderus iawn o ddysgu bod gwasanaethau deintyddol y GIG wedi’u tynnu’n ôl i filoedd o gleifion sydd wedi cofrestru â Phractis Deintyddol Rhuthun.

Llofnodwch y ddeiseb hon i alw ar Lywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau bod cleifion yn parhau i gael mynediad at wasanaethau deintyddol y GIG yn Rhuthun.

1

Achubwch ein Gwasanaethau Deintyddol y GIG yn Rhuthun!

  • Current Your details