Achubwch ein Gwasanaethau Deintyddol y GIG ym Mae Colwyn!

.

Roeddwn yn pryderu’n eithriadol o glywed am ddileu gwasanaeth deintyddol y GIG ar gyfer llawer o filoedd o gleifion sydd wedi cofrestru gyda deintyddfa White Gables Dental Practice ym Mae Colwyn.

Arwyddwch y ddeiseb hon i alw ar Lywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau bod cleifion yn parhau i allu cael gafael ar wasanaethau deintyddol y GIG yn y dref.

sig

Achubwch ein Gwasanaethau Deintyddol y GIG ym Mae Colwyn!

  • Current Your details