Cysylltu â Darren

Ffoniwch, ysgrifennwch neu e-bostiwch...

Mae Darren Millar wedi ymrwymo i sicrhau ei fod mor hygyrch â phosibl i bobl leol. Os ydych chi angen help Darren, neu os hoffech chi godi mater gydag ef, mae croeso i chi gysylltu ag ef.

Gallwch gysylltu â Darren yn y ffyrdd canlynol:

Drwy’r post (Senedd): Darren Millar AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd,CF99 1SN 

Ffôn: 0300 200 7214

Drwy’r post (Etholaeth): Darren Millar AS, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ

Ffôn: 0300 200 6206 

e-bost: darren.millar@senedd.cymru