Ymgyrchoedd ac Arolygon

Cliciwch ar y delweddau isod i weld fy ymgyrchoedd ac arolygon diweddaraf:

  • Gwella Canolfan Feddygol y West End, Bae Colwyn

.

 

  • Achubwch Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol Abergele

.

 

  • Cefnogi'r ymgyrch dros wella ffyrdd Rhuthun

.

 

  • Ymgyrch Diogelwch Ffordd Pwllglas

.

 

  • Achubwch ein Gwasanaethau Deintyddol y GIG yn Rhuthun!

.

 

  • Arolwyg i Breswylwyr

.